TIRS.NET 6 je nová verze oblíbeného profesionálního SCADA/HMI systému

Do distribuce byla uvolněna nová verze oblíbeného profesionálního SCADA/HMI systému TIRS.NET 6, který je určen pro vytváření a provoz dispečerských aplikací pro vizualizaci, monitorování a řízení libovolné připojené technologie.

Nová verze přináší revoluční řešení ve vizualizaci založené na standardizované platformě WPF zobrazovacího substému. To přináší kromě rastrové grafiky i vektorovou grafiku, průhlednosti, 2D, 3D, multimédia,….

Napsat komentář