Testovací a ukázkový webový portál pro IoT senzory

Vyzkoušejte si náš nový testovací a ukázkový portál pro bezdrátové bateriové IoT senzory CORAL na adrese https://test.iot-coral.com/. Jedná se o data z reálných senzorů.

Naše IoT senzory slouží např. k:

  • dálkovému vyčítání stavů vodoměrů
  • vyčítání pulzů
  • měření teplot, vlhkostí, zapáření jímek, zaplavení, atd.
  • sledování binárních vstupů, např. sepnutí technologie, narušení vstupu do objektu
  • měření dalších fyzikálních veličin

Další informace o našich IoT senzorech naleznete na našem produktovém webu www.iot-coral.com