Produkty

Prodej licencí profesionálního SCADA/HMI systému TIRS.NETTN_Vizualizace_schema_01

TIRS.NET je určený pro vytváření a provoz dispečerských aplikací pro vizualizaci, monitorování a řízení libovolné připojené technologie (např. rozvodné závody, teplárenství,vodárenství, energetiku, plynárenství, telemetrii, správu budov, facility management, monitorování a řízení výroby, krizové štáby a další oblasti.


Převodník Ethernet/RS485, RS232Převodník CWIZ10xSR

Moduly CWIZ10xSR slouží pro převod komunikace sériové linky na síť ethernet a naopak.Typ CWIZ107SR je určen pro převod komunikace Ethernet/RS232, typ CWIZ108SR pro převod komunikace Ethernet/RS485.

Oblasti použití převodníku 

  • propojení zařízení se sériovou komunikací (PLC automaty, apod.) na síť ethernet
  • překlenutí sériové linky po síti ethernet

Telemetrické měřicí staniceTMS_Labska

Telemetrické měřicí stanice (MS) jsou určeny především pro dlouhodobé sledování měřených veličin a jejich ukládání do vlastní historické databanky.