Testovací a ukázkový webový portál pro IoT senzory

Vyzkoušejte si náš nový testovací a ukázkový portál pro bezdrátové bateriové IoT senzory CORAL na adrese https://test.iot-coral.com/. Jedná se o data z reálných senzorů.

Naše IoT senzory slouží např. k:

 • dálkovému vyčítání stavů vodoměrů
 • vyčítání pulzů
 • měření teplot, vlhkostí, zapáření jímek, zaplavení, atd.
 • sledování binárních vstupů, např. sepnutí technologie, narušení vstupu do objektu
 • měření dalších fyzikálních veličin

Další informace o našich IoT senzorech naleznete na našem produktovém webu www.iot-coral.com

IoT senzory – bezdrátové bateriové senzory pro měření libovolných veličin, stavů a událostí

Vyberte si z naší nabídky IoT senzorů CLMxx nebo Vám vyrobíme senzor na míru Vašim požadavkům

Informace o naší nabídce IoT senzorů.

Na základě Vašeho požadavku Vám vyrobíme IoT senzor na míru pro měření libovolných veličin, stavů a událostí.

Naše IoT senzory podporují různá rozhraní, proto můžeme integrovat různé typy dalších čidel např.  pro měření:

 • čidla teploty a vlhkosti vzduchu ve výrobních prostorech, skladech, laboratořích, čistých prostorech, měření teplot v lednicích, mrazácích, inkubátorech.
 • čidlo zaplavení a zapáření pro hlídání rozvodů tepla, šachet, kanálů, kolektorů, výměníkových stanic a dalších prostorů s okamžitou informací o alarmech a pravidelném sledování veličin
 • monitoring různých plynů
 • monitoring výměníkových, předávacích stanic bez nutnosti zásahu do stávající technologie
 • čidla pro odečty stavů vodoměrů, elektroměrů, měřičů tepla ve sklepích, šachtách, jímkách apod.
 • měření výšky hladiny vody nebo jiného média v řekách, zásobnících, vodojemech, vrtech
 • monitorování životního prostředí – teplota, vlhkost, vítr, sluneční svit, požáry, hladina spodní vody
 • měření veličin v zemědělství – vlhkosti půdy, skladů, včelích úlů, stavu zvířat, kvality vody
 • sledování provozu, množství návštěvníků, neoprávněné manipulace, neoprávněného odběru vody z hydrantů, neoprávněného vypouštění odpadních vod nebo skládkování
 • sledování dodržení parametrů v přepravovaných předmětech (teplota, vlhkost, otřesy)
 • zabezpečení pracovních strojů, vzdálených objektů proti krádeži, požáru nebo manipulaci

Nabízíme nejen samostatné IoT senzory, i kompletní řešení od dodávky IoT měřícího senzoru až po vizualizační aplikaci nebo předávání naměřených dat do Vašeho systému včetně zajištění komunikační trasy.

Reference – Fakultní nemocnice Hradec Králové – Centrální dispečerský systém TIRS.NET pro monitorování a řízení technologických procesů

Fakultní nemocnice Hradec Králové – Centrální dispečerský systém TIRS.NET pro monitorování a řízení technologických procesů

Logo_FNHK

Firma CORAL s.r.o. provedla v roce 2015 ve Fakultní nemocnici Hradec Králové náhradu zastaralého technologického řídicího systému TIRS32 za nový moderní SCADA/HMI systém TIRS.NET verze 6.

Rozsah projektu (dispečinku)

Počet signálů: cca 17000
Počet vizualizačních panelů (obrazovek): cca 400
Připojené technologie: Promos, Amit, UPS, BCHJ, Comet, TEC2000, TEC3000, TAYLOR a další

FNHK_TN_dispecink_vizualizace_01_public
Ukázka vizualizačního panelu FNHK

Přehled monitorovaných a řízených technologií, např.:

 • vytápění jednotlivých budov a oddělení
 • vzduchotechniky jednotlivých budov a oddělení
 • chladící jednotky (BCHJ)
 • záložní zdroje (UPS)
 • medicinální plyny
 • parametry prostředí (teplota, vlhkost, kyslík, přetlak)
 • kryogenní zásobníky, lednice a zásoby dusíku
 • speciálních laboratorní přístroje (inkubátory, lyofilizátory, atd.)
 • přenosy a komunikace s jednotlivými technologiemi

Přechod na nový moderní SCADA/HMI systém TIRS.NET 6, nabídl např.:

 • nové komunikační možnosti a optimalizace komunikací

  FNHK_TN_dispecink_graf_public
  Grafický přehled
 • nové grafické možnosti (vektorová a rastrová grafika) založené na platformě zobrazovacího subsystému WPF (Windows Presentation Foundation – Microsoft)
 • nové konfigurační nástroje
 • nové zabezpečení založené na standardech Microsoft ASP.NET Security

Základní funkce nového centrálního dispečinku na platformě systému TIRS.NET

 • komunikace s výše uvedenými technologiemi (monitorování a řízení)
 • vyhodnocování alarmových a dalších nestandardních stavů technologie
 • upozornění dispečerů na vznik alarmu (opticky, zvukově, SMS zpráva)
 • vytváření historií stavů technologie (grafy, tabulky) – data se ukládají do databáze MS SQL serveru
 • monitorování a řízení vybrané technologie i z prohlížeče internetu (pouze pro vybrané uživatele)
FNHK_TN_dispecink_alarmy_public
Přehled alarmů
FNHK_TN_dispecink_web_alarmy_public
Přehled alarmů ve webové nadstavbě

Pozvánka na seminář FATEK a TIRS.NET

Vážení obchodní přátelé,

na základě spolupráce s naším partnerem firmou SEA spol. s r.o. bychom Vás rádi pozvali na letošní setkání uživatelů PLC FATEK a SCADA/HMI systému TIRS.NET. Setkání se bude konat v Praze v následujícím termínu:

 • dne 13. října 2015 od 09:00Praze v hotelu Chvalská Tvrz

Na setkání se seznámíte s novinkami ve výrobním programu firmy FATEK i s novinkami ve vlastním výrobním programu firmy SEA spol. s r.o. a jeho návaznosti na PLC automaty. Současně proběhne prezentace profesionálního SCADA/HMI systému TIRS.NET pro vizualizaci a řízení průmyslových procesů. Samozřejmě bude prostor i pro výměnu zkušeností s ostatními uživateli PLC FATEK nebo konzultace s našimi techniky.

Ukončení semináře předpokládáme ve 14 hod.

Program setkání:

 1. Přivítání, zahájení semináře
 2. HMI displeje FATEK – nová řada P5, ukázky nového designeru
 3. Nové PLC FATEK HB1 určené k vestavbě do displejů řady P5
 4. Nové funkce CMGSM – SeaConfigurator
 5. Rozšiřující jednotky FBs-4Yx
 6. Rozšíření sortimentu zdrojů ADP
 7. Firma CORAL – Profesionální SCADA/HMI systém TIRS.NET
 8. Diskuze

Občerstvení po celou dobu bude zajištěno. Účast na setkání je zdarma, je pouze třeba se zaregistrovat. Registraci provedete zde. Počet míst je omezen. Registrace je možná do 7. října 2015.

Předem Vám děkujeme za Váš zájem a těšíme se na brzké setkání.

Srdečně Vás zdraví SEA spol. s r.o. a CORAL s.r.o.

TIRS.NET 6 je nová verze oblíbeného profesionálního SCADA/HMI systému

Do distribuce byla uvolněna nová verze oblíbeného profesionálního SCADA/HMI systému TIRS.NET 6, který je určen pro vytváření a provoz dispečerských aplikací pro vizualizaci, monitorování a řízení libovolné připojené technologie.

Nová verze přináší revoluční řešení ve vizualizaci založené na standardizované platformě WPF zobrazovacího substému. To přináší kromě rastrové grafiky i vektorovou grafiku, průhlednosti, 2D, 3D, multimédia,….

Přechod ze systému TIRS32

Přechod ze systému TIRS32

Přechod ze systému TIRS32 na moderní profesionální SCADA/HMI systém TIRS.NET včetně převedení Vašeho stávajícího projektu

 1. Máte starý systém TIRS32 na počítači s MS Windows XP a starším, které již nejsou společností MS podporovány?
 2. Požadujete moderní SCADA systém s novými možnostmi a funkcemi?
 3. Potřebujete provést tento přechod rychle a levně?

Nabízíme Vám přechod na moderní SCADA/HMI systém TIRS.NET včetně převedení Vašeho stávajícího projektu (konfigurace signálů, vizualizační obrazovky, atd.) za zvýhodněnou cenu.

V případě Vašeho zájmu nebo získání dalších informací nás kontaktujte, zpracujeme Vám cenovou nabídku tohoto přechodu včetně speciální slevy za přechod ze systému TIRS32.