TIRS.NET 6 – profesionální SCADA/HMI systém

Podrobné informace o systému TIRS.NET naleznete na produktovém webu www.tirs.cz.

TIRS.NET 6 je nová verze oblíbeného profesionálního SCADA/HMI systému určeného pro vytváření a provoz dispečerských aplikací pro vizualizaci, monitorování a řízení libovolné připojené technologie. Systém je vyvíjen a prodáván na základě dlouhodobých zkušeností s vizualizací a komunikacemi s různorodými technologiemi. Jeho předchůdce TIRS byl v roce 1992 prvním vizualizačním systémem pro prostředí Windows na našem trhu.

Hlavní znaky systému TIRS.NET jsou: „Rychlost nasazení a vytvoření aplikace, efektivita, opakovatelnost, bez programování, optimální cena“. Výše uvedené vlastnosti vedou ke značným časovým a finančním úsporám při vytváření a nasazení aplikace u Vašich zákazníků.

Systém, který se vyvíjí na základě praktických zkušeností. Vzhledem k tomu, že naše firma provádí i nasazování aplikací pro monitorování a řízení technologií pro velké zákazníky, snažíme se na základě dlouhodobé praxe zahrnout do vývoje systému nové funkce a možnosti, které vedou ke zjednodušení a zrychlení nasazení, to ve výsledku vede k výrazné úspoře času při vývoji aplikací pro zákazníky.

Novinky ve verzi TIRS.NET 6

Vektorová grafika

 • ve vizualizačních obrazovkách můžete používat jak rastrovou grafiku, tak i nově vektorovou
 • při použití vektorové grafiky budete mít při jakékoliv velikosti vizualizačního panelu perfektní zobrazení bezeztráty kvality

Integrované moduly do vizualizace

 • přímo do vizualizačního panelu můžete integrovat např. alarmový modul, historický modul

Plynulý zoom na klientských zařízeních  – (zobrazení bez kompromisů)

 • přizpůsobení velikosti vizualizačního panelu velikosti Vašeho monitoru (zmenšení i zvětšení)
 • tvůrce aplikace vytvoří pouze jednu velikost rozlišení aplikace, ale každý uživatel si dle velikosti monitoru může jednoduchým způsobem změnit velikost zobrazeného vizualizačního panelu

Nové grafické možnosti

 • různé animace, průhlednosti a poloprůhlednosti prvků v závislosti na stavu technologie
 • 2D i 3D grafika, multimédia
 • možnost vytváření vlastních vizualizačních prvků

TIRS.NET.Wpf je nová technologie pro zobrazování vizualizačních panelů

TIRS.NET 6 využívá vlastností zobrazovacího substému WPF ( Windows Presentation Foundation – Microsoft ) obsaženého v operačních systémech Windows od verze Vista a výše. Umožňuje novou kvalitu grafických prvků, poloprůhlednost, 2D a 3D, vektorovou a rastrovou grafiku, animace obsahu, přímou animaci dat, využití audio video a další. Do systému je možné přidávat vlastní grafické prvky nebo využívat komponety třetích stran které splňují formát WPF.

Vizualizační panely technologie lze vytvářet:

 • Pomocí integrovaného nástroje TnPanel, který je optimalizovaný pro technologická schémata a provádí i integraci s celým TIRS.NET projektem.
 • Jako standardní XAML obrazovky (popis obsahu pomocí standardizovaného jazyka XAML) a lze je tedy vyrábět obecnými prostředky jako např. Microsoft Visual Studio a pod.. Jedná se o revoluční možnost, která tvůrcům aplikací umožňuje vytvořit vizualizační panely opravdu na míru jakýmkoliv požadavkům zákazníka.

TIRS.NET.Wpf řešení lze zobrazovat i na internetu nebo intranetu jako webovou aplikaci a to v možnostech:

 • pomocí webové nadstavby TnWEB – jedná se o „standardní“ HTML5 aplikaci, kde jsou technologická schémata zobrazena stejně jako v lokální aplikaci systému TIRS.NET (není potřeba vytvářet nové vizualizační panely). Tato nadstavba funguje na většině používaných prohlížečích včetně mobilních (např. Internet Explorer, Google Chrome, Firefox)
 • XBAP aplikaci (XAML Browser Application) kdy dostáváme vizuálně bohatou a plně interaktivní webovou aplikaci na straně klienta. Funguje jen na počítačích, kde je nainstalován Internet Explorer nebo FireFox a Microsoft .Net Framework 4. a vyšší.

Nové zabezpečení založené na standardech Microsoft ASP.NET Security

 • uživatelské účty a role
 • práva na signál a vizualizační panel
 • výchozí vizualizační panel pro uživatele
 • možnost automatického loginu pro uživatele
 • přihlášení do dispečerské aplikace nezávislé na přihlášení do MS Windows

Nová webová nadstavba

 • rychlé vytvoření webové nadstavby bez nutnosti vytvářet speciální sadu pro web
 • zobrazení aktuálních a historických dat
 • povelování
 • zobrazení a potvrzování alarmů
 • uživatelské účty a role
 • práva na signál a vizualizační panel

Ochrana Vaší investice

 • zakryptování Vašeho projektu Vaším kódem

Rychlá instalace síťového klienta

 • jednoduchá instalace a konfigurace síťového klienta po TCP bez nutnosti nastavení DCOM kanálu

Nové vizualizační prvky a přístroje

 • vizualizační přístroj může obsahovat uživatelský skript pro rozšíření jeho možností
 • vytvoření vizualizačního panelu s proměnnými, panel lze spouštět s předdefinovanou proměnnou (např. máte 50 stejných objektů – vytvoříte 1 vizualizační panel s proměnnými a tento panel následně voláte s prefixem, který se automaticky doplní do názvu signálu)

Nový nástroj TN Project Studio

 • vylepšený nástroj pro editaci Vašeho projektu
 • kontrola konzistence projektu
 • kontrola chyb
 • nové možnosti hromadných úprav
 • import signálů přímo z PLC automatu u vybraných typů

32bit i 64bit verze

 • pro náročná řešení je k dispozici plnohodnotná 64bit verze

 

Jednotlivé možnosti a funkce systému TIRS.NET jsou závislé na zakoupených modulech.

Otevřená architektura a koncepce systému TIRS.NET klade důraz na rychlost, jednoduchost a opakovatelnost řešení a umožňuje jeho nasazení jak ve velkých rozlehlých řešeních, tak i v malých aplikacích. Tomu je přizpůsobena i cenová politika, kdy cena systému  TIRS.NET pro koncové zákazníky je závislá na velikosti systému a použitých modulech. Realizační firmy mají systém TIRS.NET pro vývoj aplikací zdarma.

Systém TIRS.NET je určený na vytváření dispečerských aplikací pro rozvodné závody, teplárenství, vodárenství, energetiku, plynárenství, telemetrii, správu budov, facility management, monitorování a řízení výroby, krizové štáby a další oblasti.

TN_Vizualizace_schema_01
Ukázka vizualizace

logo_ms_industry_awards_2004 Systém TIRS.NET získal ocenění Microsoft Industry Awards 2004 – za využití moderních technologií Microsoft, technologickou inovaci a excelenci.

Naše systémy můžeme dodat včetně vybudování dispečinku nebo jako SW balíček pro implementační a realizační firmy, které následně vytvoří aplikaci pro svého zákazníka.

Do našich systémů TIRS můžeme vytvořit libovolné SW nadstavby na míru dle požadavku zákazníka případně vytvořit SW komunikační konektory pro atypická zařízení.

Komunikace s technologií (PLC automaty, měřiče,…) různých výrobců.

Např.: Sauter EY2400, Sauter EY3600, Siemens, Johnson Controls, Amit, Promos, Teco, Koyo, Landis&Gyr, Mitsubishi, Siemens, Toshiba, Trend a další. Samozřejmostí je podpora obecných komunikačních protokolů: OPC, ModBus, M-Bus, BACnet. Seznam zařízení, se kterými komunikují dispečerské systémy TIRS.

Základní vlastnosti SCADA systému TIRS.NET

Každý SCADA systém, tedy i TIRS.NET systém musí splňovat tyto základní požadavky:

 • komunikovat se sledovanou technologií a získávat z ní a zapisovat do ní potřebné údaje a data
 • získaná aktuální data zobrazovat vhodným způsobem obsluze dispečinku – nejčastěji na monitoru, tabletu, chytrém telefonu a umožnit obsluze zadávání povelů a parametrů do technologie
 • získaná data analyzovat a vyhodnocovat z nich poruchové (alarmové) stavy a ty  zobrazovat obsluze, která může provádět potvrzování poruch, případně další akce
 • vytvářet ze získaných dat historická data, která se ukládají do Microsoft SQL serveru s časovým razítkem
 • zobrazovat historická data ve formě tabulek a grafů a umožňovat jejich export, archivaci a další zpracování
TN_schema_zakladni
Základní architektura systému TIRS.NET

Komunikace se sledovanou a řízenou technologií

Tato fukce SCADA systému je uživateli většinou skryta, ale je jedna z nejdůležitějších. Systém musí bezchybně komunikovat s potřebnými PLC automaty, měřicími jednotkami nebo celými subsystémy.

 • Na rozdíl od jiných SCADA systémů má systém TIRS.NET veškeré komunikační způsoby po potřebných komunikačních trasách i vlastní komunikační protokol s příslušnou technologií implementovánu přímo v sobě. Tzn. veškeré komunikační možnosti a funkce jsou plně v režii tvůrců SCADA systému TIRS.NET, na přání zákazníka může být komunikace přizpůsobována neobvyklým situacím a průběžně mohou být doplňovány další funkčnosti.
 • Většina jiných SCADA systémů využívá komunikační moduly cizích autorů (většinou svázaných s výrobcem PLC), jako např. různé OPC nebo DDE servery. V tomto případě je důležité si uvědomit, že toto řešení může mít pro běh výsledné aplikace spousty nevýhod, např.
  • funkčnost cizích modulů je poplatná autorům těchto modulů a tvůrce SCADA systému ji může velice těžko měnit nebo doplňovat a při problémech s komunikací se většinou obtížně hledá příčina těchto problémů
  • některé OPC servery nedokáží běžet jako služba (service) operačního systému, tzn. do Windows (i na serverové edici) se musí vždy přihlásit uživatel, jinak OPC server nefunguje
 • SCADA systém TIRS.NET samozřejmě umožňuje také komunikaci s aplikacemi jiných stran např. OPC servery, ale primárně používá pro komunikaci vlastní nativní komunikační konektory.

Systém TIRS.NET podporuje komunikaci s technologií pomocí různých komunikačních kanálů:

 • sériové rozhraní  –  RS232, RS485, MBus, Bluetooth, radiomodemy
 • TCP/IP nebo UDP – sítě Ethernet, Internet, LAN, WAN, GSM GPRS, G3, G4
 • TCP/IP server – konektor TIRS.NET funguje jako slave zařízení (simuluje PLC)
 • TAPI – vytáčené spojení po telefonních nebo GSM modemech

TIRS.NET podporuje komunikaci s mnoha druhy technologií a PLC automatů implementací různých protokolů, jak obecných, tak pro jednotlivá PLC i speciální přístroje:

 • obecné protokoly – Modbus, MBus, SNMP, OPC, BACnet, DDE, IEC870-5-101
 • PLC – Siemens, Sauter, Teco, AMiT, Promos, Comet, Hitachi, Trend,  MicroPel a další.
 • Seznam komunikovaných zařízení.

Zobrazení aktuálních dat a on-line povelování

Vizualizace aktuálních dat a ovládání jednotlivých prvků systému je pro uživatele nejvíce vidět, ale přitom konečný vzhled aplikace je dán spíše grafickými dovednostmi a citem tvůrce koncové aplikace, než vlastnostmi SCADA systému. SCADA systém dává tvůrci aplikace k dispozici návrhové prostředky, které se skládají z možnosti umístit na zobrazované ploše podklad formou barevné plochy, obrázku nebo schématu technologie a nad tento podklad se rozmisťují přístroje na zobrazení a ovládání stavu technologie. Přístroje mohou být od jednoduchých rámečků na zobrazení nebo zadávání hodnoty, přes různá tlačítka, zobrazení binárních hodnot změnou obrázku až po animované přístroje, živé IP kamery a další nepřeberné možnosti systému Windows.

TN_demo_vizualizace

Zobrazení historických dat a časových trendů

Systém TIRS.NET disponuje moduly pro vytvážení a prezentaci historických dat, která ukládá do Microsoft SQL databáze, to zajišťuje standardní přístup k datům i z jiných systémů, rychlý výběr dat a jejich zobrazení nebo další zpracování. Historická data lze vytvářet různými postupy (průměrováním, zápisem změny hodnoty, čítáním atd.) z aktuálních dat za nastavený časový úsek nebo časové řady dat získávat přímo z technologie (dataloggerů, PLC automatů s interní historickou databankou).
Historická data lze zobrazovat v grafické nebo tabulkové podobě, exportovat a pomocí dalších modulů s nimi provádět výpočtové operace (provádět analýzu chování sledované technologie, ve výrobě sledovat chod a využití strojů apod.).

TN_demo_historie
Ukázka grafu
graf10d
Ukázka grafu

Vyhodnocování limit a alarmů

Pro zajištění okamžité reakce na vzniklé poruchy (alarmy), překročení zadaných limit nebo jiné kritické stavy obsahuje SCADA systém TIRS.NET moduly, které tyto stavy vyhodnocují, zaznamenávají a oznamují obsluze. Obvykle je každý alarmový stav v systému zpracován a mohou být provedeny následující akce:

 • uložení poruchy s dalšími souvisejícími informacemi do MS SQL databáze
 • vyvolání optického a zvukového výstražného hlášení na pracovišti obsluhy dispečinku
 • zavolání na určené číslo, zaslání e-mailu nebo SMS zprávy o vzniku (nebo i zániku) alarmu, překročení mezí, apod.
 • spuštění speciálního modulu nebo programu, který vzniklou poruchu zpracuje

Alarmy je možné zobrazovat, tisknout, potvrzovat obsluhou a provádět s nimi další akce podle přání uživatele. Z vyvolaného alarmu je možné kliknutím přejít na konkrétní vizualizační panel, který daný alarm obsahuje – rychlá reakce na vzniklou situaci.

 TN_demo_alarmy

Vysvětlení základních pojmů

 • SCADA je zkratka pro „Supervisory Control And Data Acquisition“, česky „operátorské (dispečerské) řízení a sběr dat“. Tento pojem se používá pro centrální pracoviště monitorující průmyslová zařízení a procesy a umožňující jejich ovládání.
 • HMI je zkratka pro „Human Machine Interface“, česky „rozhraní mezi člověkem a strojem“. V praxi se tím myslí především operátorské panely umístěné přímo na stroji, na kterém obsluha sleduje stav stroje a ovládá jeho chod. Jako HMI může sloužit i SCADA systém TIRS.NET provozovaný přímo na stroji na technologickém PC se zabudovanou dotykovou obrazovkou nebo v poslední době rozvíjejících se tabletech.
 • SQL je zkratka  „Structured Query Language“, česky „strukturovaný dotazovací jazyk“ a nazývá se jí soubor příkazů pro ovládání relačních databází (pro uložení různých dat – např. historických, alarmů, událostí), často se takto označuje i samotná relační databáze s implementovanou sadou SQL příkazů.