Dispečinky a aplikace pro rozvodné závody

Ukázka vizualizačního panelu.

Nabízíme dodávky dispečerských aplikací pro monitorování a řízení technologií rozvodných závodů (např. teplárny, plynárny, elektrárny) na míru požadavkům zákazníka včetně dodávek HW.

Nahradíme Váš stávající nevyhovující dispečink a vybudujeme Vám nový distribuovaný dispečink pro on-line sledování a řízení Vaší soustavy. Naše dodávané řešení je založené na platformě profesionálního SCADA/HMI systému TIRS.NET.

Výhody našeho řešení:

 • Otevřené řešení, které umožňuje komunikaci s technologií různých výrobců (PLC automaty, měřiče tepla, patní měřiče,….). Seznam komunikovaných zařízení.
 • Efektivní komunikace s technologií.
 • Plnohodnotné Client-Server řešení včetně webové nadstavby.

  PDT_3D_stanice_01
  Ukázka vizualizačního panelu.
 • Standardní 32 bitové, ale i plnohodnotné 64 bitové řešení pro náročné aplikace.
 • 2D i 3D vektorová i rastrová grafika včetně průhledností a multimédií.
 • Snížení nákladů na obsluhu technologie.
 • Snížení počtu pracovníků a eliminace neoprávněných zásahů do technologie pomocí on-line dálkových odečtů stavů z jednotlivých měřičů tepla.
 • Snížení nákladů na rozšiřování dispečinku v budoucnu.
 • Odstranění ručního zadávání stavů patních měřičů (eliminace chyb, zrychlení a snížení nákladů).
 • Zautomatizování fakturací na základě on-line odečtů stavů jednotlivých patních měřidel.
 • Snížení nákladů na odstraňování škod v případě havarijních stavů.

  PDT1_01
  Ukázka vizualizačního panelu.
 • Eliminace ručního ovládání technologií.
 • On-line monitorování a řízení technologií (předávací a výměníkové stanice, ….) z libovolného zařízení (PC, notebook, tablet, chytrý telefon)
 • Přístup k dispečerskému systému pro vybrané uživatele z různých míst (internet, intranet).
 • Minimální nároky na klientská zařízení.
 • Automatizovaná hlášení alarmových stavů technologie obsluze dispečinku opticky, zvukově, hlasovou zprávou na telefon, SMS zprávou, e-mailem.
 • Vzdálená i lokální konfigurace dispečerského systému za plného běhu aplikace bez nutnosti restartu.
 • Regulace soustavy na základě naměřených stavů.
 • Spolupráce s dalšími informačními systémy.
 • Aktivní správa dispečerského systému včetně podpory systémových funkcí a dalšího rozšiřování.

Vizualizační panely pro sledování výrobních strojů a řízení dalších podnikových technologií

TIRS.NET 6 využívá vlastností zobrazovacího substému WPF ( Windows Presentation Foundation – Microsoft ) obsaženého v operačních systémech Windows od verze Vista a výše. Umožňuje novou kvalitu grafických prvků, poloprůhlednost, 2D a 3D, vektorovou a rastrovou grafiku, animace obsahu, přímou animaci dat, využití audio video a další. Do systému je možné přidávat vlastní grafické prvky nebo využívat komponety třetích stran které splňují formát WPF.

Vizualizační panely technologie lze vytvářet:

 • Pomocí integrovaného nástroje TnPanel, který je optimalizovaný pro technologická schémata a provádí i integraci s celým TIRS.NET projektem.
 • Jako standardní XAML obrazovky (popis obsahu pomocí standardizovaného jazyka XAML) a lze je tedy vyrábět obecnými prostředky jako např. Microsoft Visual Studio a pod.. Jedná se o revoluční možnost, která tvůrcům aplikací umožňuje vytvořit vizualizační panely opravdu na míru jakýmkoliv požadavkům zákazníka.

TIRS.NET.Wpf řešení lze zobrazovat i na internetu nebo intranetu jako webovou aplikaci a to v možnostech:

 • pomocí webové nadstavby TnWEB – jedná se o „standardní“ HTML5 aplikaci, kde jsou technologická schémata zobrazena stejně jako v lokální aplikaci systému TIRS.NET (není potřeba vytvářet nové vizualizační panely). Tato nadstavba funguje na většině používaných prohlížečích včetně mobilních (např. Internet Explorer, Google Chrome, Firefox)

Vzhledem k tomu, že firma CORAL s.r.o. je autorem a vlastníkem zdrojových kódů, můžeme Vám systém TIRS.NET upravit na míru dle Vašich požadavků.

Ukázky vizualizačních obrazovek (vzhled se odvíjí od požadavků zákazníka)

V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte. Další informace o systému TIRS.NET naleznete na produktovém webu www.tirs.cz.