IoT senzory – bezdrátové bateriové senzory pro měření libovolných veličin, stavů a událostí

Vyberte si z naší nabídky IoT senzorů CLMxx nebo Vám vyrobíme senzor na míru Vašim požadavkům

Informace o naší nabídce IoT senzorů.

Na základě Vašeho požadavku Vám vyrobíme IoT senzor na míru pro měření libovolných veličin, stavů a událostí.

Naše IoT senzory podporují různá rozhraní, proto můžeme integrovat různé typy dalších čidel např.  pro měření:

 • čidla teploty a vlhkosti vzduchu ve výrobních prostorech, skladech, laboratořích, čistých prostorech, měření teplot v lednicích, mrazácích, inkubátorech.
 • čidlo zaplavení a zapáření pro hlídání rozvodů tepla, šachet, kanálů, kolektorů, výměníkových stanic a dalších prostorů s okamžitou informací o alarmech a pravidelném sledování veličin
 • monitoring různých plynů
 • monitoring výměníkových, předávacích stanic bez nutnosti zásahu do stávající technologie
 • čidla pro odečty stavů vodoměrů, elektroměrů, měřičů tepla ve sklepích, šachtách, jímkách apod.
 • měření výšky hladiny vody nebo jiného média v řekách, zásobnících, vodojemech, vrtech
 • monitorování životního prostředí – teplota, vlhkost, vítr, sluneční svit, požáry, hladina spodní vody
 • měření veličin v zemědělství – vlhkosti půdy, skladů, včelích úlů, stavu zvířat, kvality vody
 • sledování provozu, množství návštěvníků, neoprávněné manipulace, neoprávněného odběru vody z hydrantů, neoprávněného vypouštění odpadních vod nebo skládkování
 • sledování dodržení parametrů v přepravovaných předmětech (teplota, vlhkost, otřesy)
 • zabezpečení pracovních strojů, vzdálených objektů proti krádeži, požáru nebo manipulaci

Nabízíme nejen samostatné IoT senzory, i kompletní řešení od dodávky IoT měřícího senzoru až po vizualizační aplikaci nebo předávání naměřených dat do Vašeho systému včetně zajištění komunikační trasy.