Monitorování a řízení technologií

Nabízíme komplexní řešení pro komunikaci, monitorování a řízení technologií.

 • Dodávky řídicích systémů včetně SW.
 • Řešení komunikačních tras včetně dodávky potřebného HW.
 • Dispečerské aplikace pro monitorování a řízení připojené technologie.
 • Komunikace s nestandardními zařízeními – můžeme vytvořit odpovídající komunikační konektor.
 • Nadstavbové moduly např. pro komunikaci s podnikovými informačními systémy.
 • Databázové nadstavby a speciální SW aplikace na míru.

Dálkové monitorování a řízení technologií nebo objektů (kotelny, výrobní stroje, atd.)

 • Formou SMS zpráv na mobilní telefony pracovníků nebo call centra, které se rozešlou v případě vyvolání různých akcí.
 • On-line přenosy přes GSM GPRS, ethernet, sériové linky, internet. Technologie je on-line připojena do dispečinku a umožňuje uživatelům monitorování a řízení v reálném času.
 • Současné připojení různých druhů technologií (EPS, EZS, vytápění, klimatizace, kamery, …) a přístrojů do jednoho dispečinku nebo jednoho PC (např. hotely, nemocnice, rozvody tepla, a další).
 • komunikační modul C2COM – transfer protokolů, emulace PLC, přizpůsobení různých sběrnic a protokolů.

HW komponenty a služby pro dálkový dohled a telemetrii

 • Telemetrické měřicí stanice s ukládáním naměřených dat do interní paměti, off-line i on-line přístup
 • Řídicí systémy (PLC automaty) a vstupně výstupní jednotky pro měření binárních a analogových veličin, ovládání binárních výstupů.
 • Komunikace po sériové lince RS232, RS485, rádiu, ethernetu a GSM modemech. Dodávka vlastního převodníku RS232(RS485)/ethernet.
 • Datové a GSM modemy s aplikacemi pro dálkovou kontrolu a dozor.
 • Řešení pro překlenutí sériové linky, zasíťování pomocí radiových modemů, WiFi a GSM modemů.
 • IP komunikace – převodníky RS-232, RS-485, Mbus na ethernet.

Nabízíme řešení pro:

Monitorování výrobních strojů a linek  – sledování např. výkonnosti strojů, počtu výrobků, prostojů, zmetků.

Dispečinky a aplikace pro rozvodné závody.

Dispečinky pro nemocnice a facility management.

Dispečinky EPS a EZS.

Energetika a FVE elektrárny.

Malé vodní elektrárny.

Monitorovací a řídicí systémy pro jezy a přehrady.

Telemetrické dispečinky.

Dispečerské informační systémy a vývoj aplikací na klíč.

Kompletní dodávky řídicích systémů pro monitorování a řízení strojů nebo technologických procesů.