Energetika a FVE elektrárny

Dálkový monitoring včetně ovládání rozvoden a dalších energetických zařízení

Nabízíme komponenty i ucelená řešení na klíč pro monitoring včetně ovládání energetických zařízení pomocí profesionálního vizualizačního a řídicího systému TIRS.NET.

medenec_orez
Příklad aplikace ovládání rozvodny VN 50 MW Měděnec větrné farmy Kryštofovy Hamry (21 větrníků po 2 MW)

Toto řešení Vám zajistí následující funkce a výhody:

  • Komunikace s technologií protokoly, používanými v energetice IEC60870-5-101, MODBUS-RTU, MODBUS-TCP, Siemens Profinet (Industrial Ethernet), MBus a dalšími.
  • Protokol podle normy IEC60870-5-101 s nevyváženým přenosem, automatickým navazováním spojení, automaticky generovaným generálním dotazem, kontrolou komunikace, volbou délky adres a dalších parametrů. Komunikace s více podřízenými zařízeními v jednom projektu.
  • Komunikace po síti Ethernet (TCP/IP a UDP), sériových linkách RS232, RS485, MBus, GPRS modemech pro všechny použité protokoly.
  • Vyhodnocování alarmů a jejich oznamování výpisem, zvukovým signálem, SMS, e-mailem.
  • Ukládání alarmů, historických dat a událostí (např. zásahů obsluhy) do Microsoft SQL databáze.
  • Prohlížení alarmů, historických dat a událostí zpětně za libovolný časový úsek s možností tisku.
  • Monitoring a ovládání technologie z počítačových klientských stanic, tabletů a telefonů.
  • Uživatelská oprávnění pro práci s dispečinkem pro jednotlivé uživatele nebo skupiny.

Systémy monitoringu můžeme rozšířit o telemetrické měřicí stanice (TMS), které jsou určeny především pro dlouhodobé sledování měřených veličin a jejich ukládání do vlastní historické databanky. Interval a ukládání dat, hystereze, limity a další parametry lze nastavovat dálkově bez vlivu na data uložená v historické databance. TMS umožňuje nepřetržitý on-line režim s nadřízeným pracovištěm. Naměřená data jsou TMS zapamatovánai při výpadku napájení, které lze navíc zálohovat baterií nebo solárními články. K TMS lze připojit rozličná čidla s různými rozsahy měřených veličin.

alarmy
Příklad zobrazení alarmů
graf10d
Příklad zobrazení alarmů

V případě zájmu o bližší informace nebo nezávazné předvedení systému nás kontaktujte.

Další informace o systému TIRS.NET naleznete na produktovém webu www.tirs.cz.