Telemetrické měřicí stanice

Telemetrické měřicí stanice (MS) jsou určeny především pro dlouhodobé sledování měřených veličin a jejich ukládání do vlastní historické databanky. Interval a ukládání dat, hystereze, limity a další parametry lze nastavovat dálkově bez vlivu na data uložená v historické databance. MS umožňuje nepřetržitý on-line režim s nadřízeným pracovištěm po metalickém vedení nebo radiomodemech. Po telefonních a GSM modemech je komunikace po dávkách (na vyžádání z dispečinku nebo v případě alarmu) a přenášejí se při ní jak aktuální hodnoty, tak historická data, vzniklá od poslední komunikace. Naměřená data jsou MS zapamatována i při výpadku napájení, které lze navíc zálohovat baterií nebo slunečními články. K MS lze připojit rozličná čidla s různými rozsahy měřených veličin.

Typické použití MS

 • Meteorologické a srážkoměrné stanice.
 • Limnigrafické (hladina, průtok) MS.
 • Měření teplot, tlaků, vlhkosti v různých oblastech průmyslu a telemetrií.
 • Měření úniků kapalin a plynů.
 • Dlouhodobé sledování provozních hodnot a parametrů výrobních procesů.
 • Předpověď stavů závislých na měřených veličinách, regulace soustav.
 • Měření vyrobeného množství a kvality na výrobních linkách, sledování prostojů.

 

TMS_PRE
MS s čidly na střeše – Pražská energetika, a.s.

 

TMS_Labska
MS – Labská bouda

Telemetrické a měřicí systémy

Pro potřeby správců sítí, povodí, silnic a železnic, různých úřadů, záchranného systému, povodňových komisí, výrobních podniků a dalších subjektů.

 • Vytváření sítí MS včetně projektové přípravy.
 • Zapojení MS do lokálních i centrálních dispečinků.
 • Vstup vlastních, cizích i ručně zadávaných dat.
 • Export dat spolupracujícím podnikům a organizacím.
 • Prohlížení dat a grafů po lokální síti i Internetu.
 • Automatické hlášení alarmů zvukem, SMS, e-mailem.
 • Tiskové sestavy a export do informačních systémů.
 • Použity pouze standardní prověřené komponenty, u klientů není třeba instalovat žádný runtime ani provádět nastavení.
produkty-tms_schema_1
Topologie velkého telemetrického systému s více lokálními dispečinky
TMS_Bilek
MS v rozvaděči se srážkoměrem na výsuvném stojanu
produkty-ms_schema_1
Ukázka jedné z možností grafického výstupu uložených dat

Mechanické provedení stanic

Podle požadavků uživatele dodáváme stanice od jednoduchého mechanického provedení až po masivní rozvaděče se stožáry. Zajišťujeme i podklady pro stavební povolení a věcná břemena. Výstavba stanice může obsahovat i zemní práce a připojení na elektrický rozvod.

Dodávaná mechanická provedení:

 • Deska pro zabudování do jiného zařízení.
 • V montážní krabici, ochrany a zdroj vně.
 • Montáž v krabici s displejem.
 • Ve vnitřním rozvaděči v místnosti (i displej).
 • Ve venkovním rozvaděči na stávající objekt.
 • V rozvaděči se stožárem a krytem rozvaděče.
produkty-mechanickeprovedenistanic_1_produkty-mechanickeprovedenistanic_2

Nabídka čidel a měření veličin

Vstupní obvody jsou konfigurovatelné pro různé rozsahy měřených hodnot.
Spolu s měřicími stanicemi dodáváme i čidla měřených veličin:

 • Srážky, síla a směr větru.
 • Intenzita slunečního záření.
 • Teplota, vlhkost, tlak vzduchu.
 • Tlak, diferenciální tlak.
 • PH vody, vodivost.
 • Detekce výbušných plynů.
 • Detekce hořlavých plynů.
 • Detekce toxických plynů.
 • Detekce kouře a prachu.
 • Napětí, proud ss i st, odpor.
 • Pulsy, odběry energií a vody.
produkty-nabidkacidel_1_produkty-nabidkacidel_2

Komunikace s MS

Spojení s měřicími stanicemi:

 • Modemy po tel. linkách.
 • GSM modemy datovým spojením.
 • Radiomodemy.
 • GSM SMS zprávami (alarmy).
 • GSM GPRS (stálé spojení).
 • Metalickou linkou (kabelem).
 • Sítí Ethernet (v areálech firem).
 • Sítí Internet / Intranet.
 • Mikrovlnými spoji.
 • Notebookem souborově.
produkty-komunikace-ms_1_produkty-komunikace-ms_2

Režim měření MS

 • Nastavitelný interval měření pro každou veličinu.
 • Možnost rychlejšího ukládání epizod.
 • Úsporný záznam veličin beze změny hodnoty.
 • 5 alarmových mezí pro každou veličinu.
 • Úsporný režim měření při bateriovém napájení.
 • Napájení ze sítě, baterií a solárních článků.
 • Sledování technického stavu vlastní MS.
 • Možnost řízení vyhřívání čidel (srážkoměru).
 • Možnost řízení sledované technologie.
 • Možnost připojení vzdálených čidel a systémů.
produkty-rezim-mereni