Převodník Ethernet/RS485, RS232

Typ CWIZ107SR – Ethernet / RS232Převodník CWIZ10xSR
Typ CWIZ108SR – Ethernet / RS485Moduly CWIZ10xSR slouží pro převod komunikace sériové linky na síť ethernet a naopak.Typ CWIZ107SR je určen pro převod komunikace Ethernet/RS232, typ CWIZ108SR pro převod komunikace Ethernet/RS485.Oblasti použití převodníku

  • propojení zařízení se sériovou komunikací (PLC automaty, apod.) na síť ethernet
  • překlenutí sériové linky po síti ethernet

Výhody převodníku

  • rychlá a jednoduchá konfigurace včetně dálkové správy všech převodníků na síti
  • automatické přizpůsobení typu kabelu ethernet včetně rychlosti
  • zabezpečený přístup ke konfiguraci převodníku
  • rychlý procesor včetně velké paměti
  • nízká cena + sleva pro implementační firmy

 

Technické údaje:

Napájecí napětí napájení 7-30 V stejnosměrné nebo 7-25V střídavé
Odběr odběr cca 300 mA, ochrana vratnými pojistkami 0.75A
Provedení a rozměry provedení v krabičce s uchycením na DIN lištu 36 x 90 mm (rozměr modul 2)
Rozhraní ethernet / RS232 nebo ethernet / RS485 přímo na desce, galvanicky neoddělené
Přípustná pracovní teplota
a vlhkost
0° – +60°C, relativní vlhkost 5% ÷ 95% nekondenzující
Ethernet konektor RJ-45

10 Mbps a 100 Mbps s automatickou detekcí

auto negotiation (Full-duplex and Half-duplex)

auto MDI/MDIX – automatická detekce kabelu

univerzální přiřazení IP adresy (statická IP nebo DHCP)

režim TCP server, klient nebo UDP

podpora DNS

Sériové rozhraní volba rychlosti (300 až 230400 Bd), počtu datových bitů, parity a stop bitů
Zabezpečení uživatelské heslo
Konfigurace User-Friendly konfigurační program
Procesor W7100 – kompatibilní se standardem 8051

interní 2kB Boot ROM

interní 64kB program FLASH

interní 256B data FLASH

interní 64kB SRAM

interní 32kB paměť pro TCP/IP komunikaci

Dokumentace:

Manuál pro konfiguraci převodníku CWIZ10xSR

Konfigurační nástroj ConfigTool107

Prohlášení o shodě