Dispečinky EPS a EZS

Dálkové monitorování a řízení EPS (elektrická požární signalizace) a EZS (elektronická zabezpečovací signalizace) s využitím možností a výhod SCADA/HMI systému TIRS.NET.

EPS - domy
Příklad přehledové obrazovky lokality se základním ovládáním ústředny

Použití vizualizačního a řídicího systému TIRS.NET pro grafické znázornění stavu čidel a ostatních komponent EPS a EZS přináší následující výhody:

  • Rychlá orientace a přehled o místech vyhlášení alarmů (požár, zakouření, narušení, …).
  • Informace o poruchových stavech (porucha čidel, smyček, …).
  • Ovládání ústředny EPS (např. vyhlášení evakuace atd.).
  • Vyhodnocování alarmů a jejich oznamování výpisem, zvukovým signálem, SMS, e-mailem.
  • Ukládání alarmů, historických dat a událostí (např. zásahů obsluhy) do Microsoft SQL databáze.
  • Prohlížení alarmů, historických dat a událostí zpětně za libovolný časový úsek s možností tisku.
  • Monitorování a ovládání technologie z počítačových klientských stanic, tabletů a telefonů.
  • Uživatelská oprávnění pro práci s dispečinkem pro jednotlivé uživatele nebo skupiny.
  • Současné monitorování a řízení dalších technologií např. vytápění, klimatizace, vzduchotechnika, apod.

Popis řešení

Vizualizační a řídicí systém TIRS.NET, běžící na běžném kancelářském PC se komunikačně napojí na ústřednu EPS/EZS, ze které získává informace a události o stavu požární signalizace a do které může předávat příkazy ovlivňující činnost ústředny EPS.

Události z ústředny EPS jsou ve vizualizačních panelech zobrazeny formou změny obrázku (barva, text, apod.) jednotlivých prvků EPS. Základem může být celkový přehled všech objektů EPS ve formě letecké mapy, schématického nákresu, kde se na jednotlivých objektech zobrazují souhrnné informace (požár nebo jiná událost v objektu) a kliknutím na tento objekt se zobrazí podrobné schéma objektu s konkrétním umístěním čidel včetně jejich stavů.

Všechny události i zásahy obsluhy je možné archivovat pro pozdější kontrolu a na základě událostí lze spouštěti další akce – vyvolání zvukového signálu nebo hlášení, zaslání SMS zprávy, e-mailu, přenos informace do jiného systému (vzduchotechniky, topení) a další funkce.

Výhodou vizualizačního a řídicího systému TIRS.NET je možnost současného připojení různých technologií (klimatizace, osvětlení,…), ústředen, měřicích stanic, apod. do jednoho systému. Tímto způsobem lze ve stejných vizualizačních panelech zobrazovat informace ze všech těchto systémů najednou a zároveň je i ovládat.

Tato vlastnost najde uplatnění zejména v hotelech, inteligentních domech, výrobních firmách, kancelářských budovách apod., kde lze kromě EPS kontrolovat a ovládat systémy EZS, vytápění, vzduchotechniky, osvětlení, výtahů, záložních zdrojů UPS, IT infrastruktury a dalších.

Hlavní znaky a výhody systému TIRS.NET

Komunikace různými kanály – sériová linka, ethernet, GSM, GPRS, tzn. lze připojit jakékoli zařízení a ústřednu, které má komunikační rozhraní a je znám komunikační protokol. Připojit lze i ústředny které jsou umístěny ve větší vzdálenosti (ve sklepě, technické místnosti, jiné budově) od vizualizačního systému TIRS.NET. Komunikace je možná i po podnikové síti LAN, WAN a i na neomezenou vzdálenost po internetu. Ústředny, které nemají ethernet rozhraní lze doplnit převodníkem sériová linka/ethernet. Připojit lze jak standardní EPZ, EZS jako Cooper Menvier, Esser, Honeywell Galaxy, Lites a další, tak širokou škálu vstupních/výstupních jednotek s různými protokoly (Modbus, Mbus, BACnet, SNMP, OPC) i PLC automaty (Siemens, Teco, Amit a další).

Rychlé vytvoření projektu aplikace – vizualizační aplikace se vytváří bez programování. V editačním režimu se pouze rozmisťují požadované prvky a nastavují se jejich vlastnosti. Již jednou nastavené prvky lze kopírovat i s jejich vlastnostmi, lze kopírovat i celé vytvořené projekty a ty pak pouze upravovat pro konkrétního zákazníka. Vytvoření aplikace je velmi rychlé a efektivně se udržuje. Pro vizualizaci lze použít speciální prvky zobrazující stav EPS nebo EZS signalizace.

Vývojová verze je součástí každé licence. Projekty lze doplňovat a upravovat přímo u zákazníka za běhu aplikace.

Pro montážní a implementační firmy je vývojová licence systému TIRS.NET zdarma.

Koncová cena je závislá od velikosti aplikace a počtu klientů a začíná od cca 5000,- Kč bez DPH.

Systém je vhodný jak pro malé aplikace (rodinné domy, malé firmy), tak pro velké, uzemně rozlehlé aplikace s tisíci datovými body (areály závodů, obytné budovy, nemocnice, ….).

Seznam připojitelných zařízení naleznete na: www.tirs.cz, případně nás kontaktujte pro ověření možnosti připojení Vašeho typu zařízení

mistnost_orez
Příklad obrazovky místností s umístěním jednotlivých čidel
prehled_orez
Příklad vizualizačního panelu pro EPS

V případě zájmu o bližší informace nebo nezávazné předvedení systému nás kontaktujte.

Další informace o systému TIRS.NET naleznete na produktovém webu www.tirs.cz.