SCADA/HMI systém TIRSWeb

Upozornění: Tento systém byl plně nahrazen novějším a modernějším systémem TIRS.NET, který převzal výhody starších systémů TIRS32 a TIRSWeb a přidal k nim nové možnosti a funkce, které nabízí současné vývojové nástroje dnešní doby. Z tohoto důvodu byla ukončena distribuce systému TIRSWeb.

TIRSWeb_vizualizace
Ukázka vizualizačního panelu

Modulární technologický informační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI pro dispečerské a průmyslové aplikace  založený na mezinárodních standardech, který se přizpůsobuje na míru požadavkům zákazníka.

Systém TIRSWeb představuje SW kategorie SCADA/HMI určený na budování územně rozlehlých dispečinků a průmyslových aplikací pro rozvodné závody, teplárenství, vodárenství, energetiku, plynárenství, telemetrii, správu budov, řízení výroby, krizové štáby a další oblasti.

Získaná ocenění

IT projekt roku 2003“ za realizovaný projekt „Centrální dispečink řízení distribuce tepla ve městě Plzni“ společnosti Plzeňské služby a.s.. Soutěž „IT projekt roku“ pořádá a vyhlašuje CACIO (Česká asociace manažerů úseků informačních technologií) pod záštitou ministra

informatiky České republiky.

Hlavní výhody dispečinku postaveném na technologii systému TIRSWeb

 • Systém TIRSWeb je založen na mezinárodně uznávaných standardech a normách internetových technologií, které jsou definované mezinárodní organizací The World Wide Web Consortium.
 • Využívá nejnovější světové technologie a trendy (Microsoft .NET, ASP, HTML, DHTML, XML, ActiveX, Java, Visual Basic,….).
 • Otevřené nadnárodní řešení, které je nezávislé na dodavateli aplikace a na použitých PLC automatech.
 • Vzhledem k výše uvedeným vlastnostem je systém TIRSWeb schopen komunikovat s libovolnou technologií jakéhokoliv výrobce včetně OPC. (Např. Sauter (EY 2400 i EY 3600), Honeywell, SAIA, Landis&Stafea, Johnson Controls, Allen-Bradley, Modicon, Siemens, Teco, Promos, Amit, Radom a další.).

Komunikace, technologie a přístupy

 • Tenký klient – na klientské stanice není potřeba nic instalovat, stačí pouze Internetový prohlížeč.
 • On-line přístup k technologickým datům může být z libovolného zařízení (počítač, notebook, MDA, GSM telefon,…) a místa.
 • Efektivní komunikace – nové hodnoty z PLC automatů jsou automaticky zasílány do WWW stránky s vizualizací pouze jako čísla.
 • Distribuovaný model – jednotlivé moduly systému mohou být umístěné na různých PC propojených sítí.
 • Data z různých PLC automatů i z různých lokalit lze zobrazit na stejné klientské stránce jednotným způsobem.
 • Dispečink vybudovaný v systému TIRSWeb je primárně nastaven jako vnitřní uzavřený dispečink (přístupný pouze pro vybrané interní zaměstnance na vnitřní síti podniku – Intranetu), ale je také možné data z vnitřního dispečinku distribuovat na veřejný WWW server, který je oddělen a je přístupný z Internetu.
 • Veškeré části systému TIRSWeb běží na počítači jako služby operačního systému i bez přihlášeného uživatele.

Konfigurace a správa dispečinku

 • Centrální administrace celého dispečinku.
 • Nepotřebuje žádnou vývojovou verzi, pokud má daný uživatel oprávnění, může aplikaci kdykoli rozšiřovat a upravovat za plného běhu systému.
 • Pro úpravu a rozšiřování dispečinku Vám stačí i obyčejný standardní program Notepad (Poznámkový blok) dodávaný s každým operačním systémem Microsoft Windows nebo jakýkoliv jiný program pro navrhování WWW stránek (není potřeba žádný nestandardní nebo na míru vytvořený nástroj).

Bezpečnost a spolupráce s jinými systémy

 • Bezpečnost komunikace a ovládání je dle mezinárodního standardu na úrovni C2, používané i armádou USA.
 • Využívá robustní databázi Microsoft SQL. Z tohoto důvodu je systém TIRSWeb předurčen pro velmi rozsáhlá a náročná řešení včetně spolupráce s dalšími informačními systémy. Jako součást systému TIRSWeb je dodáván Microsoft SQL Server MSDE.

Ukázka Intranet/Internetové aplikace systému TIRSWeb

TIRSWeb_schema
Ukázka Intranet/Internetové aplikace systému TIRSWeb

 TIRSWebSource (SW komunikační konektor) – zdroj technologických dat z PLC automatů pro moduly a klienty systému TIRSWeb

Systém TIRSWeb může komunikovat s libovolnou technologií (PLC automaty, měřiče tepla,…) např. Sauter (EY2400 i EY3600), Honeywell, Landis&Stafea, Johnson Controls, SAIA, Allen-Bradley, Modicon, Siemens, Teco, Promos, Amit, Radom a dalšími.

Popis Intranet/Internetové aplikace systému TIRSWeb

Sběr dat

SW moduly TIRSWebSource (konektory), které jsou implementovány na TIRSWeb Serveru (viz. schéma) oboustranně komunikují s technologií (PLC automaty, měřiče tepla,…) a na základě nastaveného časového intervalu získávají aktuální stavy jednotlivých procesních proměnných, které jsou předávány do klientských modulů a WWW stránek. Současně se tyto hodnoty automaticky zapisují do databáze Microsoft SQL Serveru umístěné na TIRSWeb Serveru. Databáze Microsoft SQL obsahuje aktuální a historické stavy technologie, reporty o povelování a chování dispečerského systému včetně konfigurace jednotlivých modulů.

Na jednom počítači může být několik modulů TIRSWebSource a v sytému může být více počítačů s TIRSWebSource moduly propojených sítí Intranet/Internet. TIRSWebSource modul může při komunikaci s PLC využívat přímé sériové linky, radiomodemů, telefonních a GSM modemů i TCP/IP a UDP paketů. Pro editaci datových bodů je možné využít nástroj s přehlednou stromovou strukturou. Zdroje dat (TIRSWebSource) mohou být aplikovány na platformě operačních systémů MS Windows NT/2000/XP/2003 Prof./Server.

Vytvoření technologického WWW projektu

Na TIRSWeb Serveru je pomocí standardních WWW nástrojů vytvořen WWW projekt, který obsahuje vizualizační stránky technologie. K vytvoření těchto WWW stránek s technologií může být využit libovolný textový editor (např. Notepad), ve kterém si uživatel vytvoří stránky dle svých představ. Vzhledem k tomu, že systém TIRSWeb využívá celosvětové standardy a normy internetových technologií (HTML, DHTML, XML, ActiveX, Java, Visual Basic, ASP, Microsoft .NET,….) je také uživateli umožněno vytvoření projektu libovolným programem pro vytváření WWW stránek jakéhokoliv výrobce. Speciální TIRSWeb technologie umožňuje na jednu WWW stránku s technologií zpřístupnit data z různých lokalit a zdrojů dat (TIRSWebSource). TIRSWeb Server slouží zároveň i jako administrační nástroj. Správce může přidělovat jednotlivým uživatelům nebo skupinám oprávnění, např. zda mohou v dispečerském systému vizualizaci technologie pouze prohlížet nebo i povelovat a samozřejmě jim může definovat části dispečerského systému kam mohou a nemohou přistupovat.

Centrální administrace projektu – WWW projekt centrálního dispečinku prezentující příslušnou technologii se administruje za plného provozu jako běžný WWW projekt známý z veřejného Internetu na jednom místě pro libovolný počet připojitelných klientů. Doplňování a změny technologických WWW stránek je možné za běhu systému bez ovlivnění jeho funkcí.

Přístup klientů (uživatelů)

Přístup k dispečinku nebo jeho částem je možný z libovolné lokality (LAN/WAN/Internet – dle nastavení) a zařízení (PC, notebook, XDA,…), které obsahuje prohlížeč Internetu Microsoft Internet Explorer 5.5./6). TIRSWeb Server může sloužit zároveň i jako klientská stanice. Po spuštění příslušné technologické WWW stránky z TIRSWeb Serveru se provede automaticky následující postup:

 • Je kontaktován odpovídající modul TIRSWebSource na TIRSWeb Serveru.
 • Následně jsou z modulu TIRSWebSource automaticky zasílány aktuální stavy technologie do zobrazené WWW stránky.
  Toto se provádí do té doby, dokud není klientská WWW stránka zavřena. Stejným způsobem se do WWW stránky zasílají historická data, průběhy grafů, atd …

Efektivní komunikace – nové hodnoty z PLC automatů jsou automaticky zasílány do WWW stránky s vizualizací pouze jako čísla (neposílá se žádný obrázek, graf či dokonce celá stránka jako je to běžné u jiných systémů). Z toho plyne minimální zatížení sítě nebo linky, které je tímto způsobem předurčeno pro použití přístupu z mobilních zařízení a z Internetu.

Další vlastnosti vizualizačního a řídicího systému TIRSWeb

 • Systém TIRSWeb nerozlišuje mezi vývojovou a runtime verzí, záleží pouze na uživatelských oprávněních.
 • Údržbu a rozšiřování aplikace si může provádět i sám uživatel, nemusí být vázán na dodavatele aplikace ani na dodavatele SW.
 • Veškeré části systému TIRSWeb běží na počítači jako služby operačního systému i bez přihlášeného uživatele.
 • S běžícím dispečinkem lze bez omezení spouštět standardní uživatelské programy (zatížení systému je velmi malé).
 • Distribuovaný model – jednotlivé komponenty mohou být umístěné na různých PC propojených sítí nebo může být vše na jednom PC.
 • Jedna technologická WWW stránka může být ve stejném okamžiku poskytnuta více klientům.
 • Zpracování alarmů, zobrazení potvrzených i nepotvrzených alarmů a archivované potvrzování.
 • Ukládání historických dat do MS SQL databáze v definovaném intervalu, definovaném čase a událostně.
 • Zobrazení historických dat v jakémkoli místě, tisk grafů a tabulek, rychlost zobrazení nezávisí na velikosti uložených dat v databázi.
 • Při komunikaci se sítí PLC automatů po modemu se během jednoho volání načtou data ze všech automatů připojených na modem.
 • Spolupráce s dalšími informačními systémy.

Vybrané reference na bázi systému TIRS

Česká republika

International Power Opatovice, a.s. (primární rozvody pro Hradec Králové, Pardubice a Chrudim), Plzeňské služby, a.s. (celoměstský teplárenský systém), Povodí Vltavy s.p., Povodí Labe, s.p. (monitoring meteo a hydrologických stavů celého povodí, řízení přehrad, 5 hlavních serverů a 43 podřízených dispečinků), Veletrhy Brno, a.s. (vytápění, vzduchotechnika a osvětlení), ESAB VAMBERK, s.r.o. (monitoring a řízení výrobních linek v jednotlivých závodech), Jihomoravská plynárenská, a.s. (rozvody a předávací stanice), České Radiokomunikace a.s. (monitoring + řízení vysílačů a dalších technologií), Fakultní nemocnice Hradec Králové,…

Zahraničí (realizováno obchodním zastoupením společnosti CORAL s.r.o.)

Německo – Dunlop GmbH, Konrad Hornschuch AG, Pirelli, Hi-Chem AG, Diosna, Reimelt, Kuhn GmbH, Liebherr, Schlosser & Pfeiffer, Weiss, Akzo Nobel, Merklinger, ALLGAIER WERKE GmbH, Schüttguttechnik Freital, Zippe, Passavant, Eirich, Greiner Labortechnik, Vibra, Perga-Plastik, Schimscha Švédsko – Reimelt, Diosna, Gõteborg Energi Španělsko – Reimelt Čína – Reimelt, Diosna Holandsko – Reimelt Saudská Arábie – Reimelt Anglie – Reimelt Izrael – Reimelt Portugalsko – Diosna Maďarsko – Diosna Rusko – Wolz