Monitorování výrobních strojů

TIRS.NET MVS – Sledování výkonnosti výrobních strojů a vyhodnocování prostojů

Zvyšte produktivitu Vašich výrobních strojů a snižte výdaje.

 

V dnešní době je nutné nejen neustále zlepšovat a optimalizovat kvalitu vyráběných výrobků, ale také klást velký důraz na zvyšování produktivity práce a snižování nákladovosti výrobních procesů. Velkým problémem je jak efektivně sledovat (monitorovat) velký počet strojů ve výrobních areálech, které jsou většinou mimo dohled obsluhy. Pokud vzniklé poruchy zůstávají delší dobu nezaregistrovány obsluhou, výrobní společnost není schopna plně využít investované prostředky do zařízení a po tuto dobu generuje finanční ztrátu.

Někteří výrobci strojů nabízejí svůj vlastní monitorovací systém, ale většinou se jedná o velmi drahé uzavřené řešení, kdy není možné monitorovat další technologie nebo stroje jiného výrobce.

Společnost CORAL s.r.o. Vám proto nabízí otevřené komplexní řešení pro monitorování výrobních strojů včetně evidence prostojů – monitorovací a řídicí systém TIRS.NET MVS, který je založen na platformě profesionálního SCADA/HMI systému TIRS.NET.

Pomocí systému TIRS.NET MVS jste schopni identifikovat slabá místa, tzn. rezervy ve vytíženosti Vašich výrobních strojů a jejich obsluhy, rychlost reakce obsluhy na výpadek stroje, odstranění poruchy, sledovat provozní stavy stroje, vytvářet souhrnné přehledy jednotlivých strojů s nejčastějšími prostoji, atd.. Dodávku Vám můžeme zajistit na klíč, tzn. včetně potřebného HW a zasíťování jednotlivých výrobních strojů.

Stroje_public
Ukázka souhrnného vizualizačního panelu s provozními stavy strojů

Výhody řešení založeného na systému TIRS.NET MVS:

 • otevřené řešení, které umožňuje monitorování strojů různých výrobců, typů a stáří
 • zvýšení produktivity a efektivity výroby
 • sledování provozních stavů stroje včetně výpadků
 • sledování vyrobených kusů, časů cyklů stroje apod.
 • sledování rychlosti reakce obsluhy na výpadek stroje

  Stroj_detail_public
  Ukázka vizualizačního panelu s provozními stavy stroje
 • vyhodnocování prostojů stroje
  • prostoje v automatickém režimu
  • prostoje v manuálním režimu
  • výběr typu prostoje z předvyplněných typů definovaných v centrálním číselníku
  • dělení prostojů na další dílčí podprostoje
  • vazba prostoje na směny, automatické přiřazení aktuální směně
  • evidence prostojů jednotlivých strojů včetně reportů
 • sledování výkonnosti výrobních strojů vůči referenčním nastavením
 • odhalování neshodných výrobků
 • sledování a evidence zmetků
  • zadávání typů zmetků a sledování výkonnosti stroje přímo na stroji pomocí dotykové obrazovky
 • zabezpečení založené na standardech Microsoft ASP.NET Security
 • načítání dat z podnikových informačních systémů včetně jejich dalšího předávání
 • zobrazení aktuálních i historických stavů na klientských počítačích, tabletech nebo chytrých telefonech včetně výstupu na velkoplošná zobrazovací média
 • alarmová hlášení opticky, zvukově nebo formou SMS, e-mailů např. v případě změn technologických parametrů mimo toleranci, při různých stavech ap
  Stroj_Graf_public
  Ukázka grafického znázornění historie

  od.

 • data se ukládají do databáze Microsoft SQL serveru, který je součástí systému TIRS.NET MVS, případně mohou být data ukládána do Vašeho MS SQL serveru
 • možnost vytváření vlastních nadstaveb systému a konfigurace projektu vlastními silami
 • cena
 • aplikace pro sledování výrobních strojů může být rozšířena o sledování a řízení dalších technologií, např. vytápění, klimatizace, osvětlení, atd..

Možnosti nadstavbová aplikace PROSTOJE

 • sledování a zadání typu prostoje/podprostoje stroje výběrem z centrálního číselníku
  • ruční rozdělení prostoje na více typů prostojů (např. výměna materiálu, čištění, seřízení, atd.).
  • automatické rozdělování prostojů přes směny
 • zadávání i neukončených prostojů
 • zadávání čísla zakázky/šarže
 • načítání dat z podnikových systémů při zadávání např. zakázky
 • definování směn a svátků
 • automtické zařazení strojů do směny při spuštění běhu stroje
 • automatické zadávání krátkých prostojů stroje konkrétním typem prostoje
 • rozdělení strojů do kategorií
 • další možnosti a funkce dle požadavku zákazníka
Stroj_prostoje_public
Ukázka z nadstavbové aplikace Prostoje

Sledování provozních stavů a zadávání zmetků přímo z dotykové obrazovky na stroji

Zabudování tabletu v nerezovém krytu na stroj
 • dodávka a instalace tabletu s dotykovou obrazovkou v nerezovém krytu
 • sledování provozních stavů výrobního stroje
 • zadávání požadovaných dat např. typ a počet zmetků
 • komunikace pře s WiFi
 • OS microsoft Windows 8
 • klientskou aplikaci lze rozšířit o další funkce dle požadavku zákazníka např. sledování prostojů, rozesílání zpráv, zadávání nápravných opatření,…

 

Vizualizační panely pro sledování výrobních strojů a řízení dalších podnikových technologií

TIRS.NET 6 využívá vlastností zobrazovacího substému WPF ( Windows Presentation Foundation – Microsoft ) obsaženého v operačních systémech Windows od verze Vista a výše. Umožňuje novou kvalitu grafických prvků, poloprůhlednost, 2D a 3D, vektorovou a rastrovou grafiku, animace obsahu, přímou animaci dat, využití audio video a další. Do systému je možné přidávat vlastní grafické prvky nebo využívat komponety třetích stran které splňují formát WPF.

Vizualizační panely technologie lze vytvářet:

 • Pomocí integrovaného nástroje TnPanel, který je optimalizovaný pro technologická schémata a provádí i integraci s celým TIRS.NET projektem.
 • Jako standardní XAML obrazovky (popis obsahu pomocí standardizovaného jazyka XAML) a lze je tedy vyrábět obecnými prostředky jako např. Microsoft Visual Studio a pod.. Jedná se o revoluční možnost, která tvůrcům aplikací umožňuje vytvořit vizualizační panely opravdu na míru jakýmkoliv požadavkům zákazníka.

TIRS.NET.Wpf řešení lze zobrazovat i na internetu nebo intranetu jako webovou aplikaci a to v možnostech:

 • pomocí webové nadstavby TnWEB – jedná se o „standardní“ HTML5 aplikaci, kde jsou technologická schémata zobrazena stejně jako v lokální aplikaci systému TIRS.NET (není potřeba vytvářet nové vizualizační panely). Tato nadstavba funguje na většině používaných prohlížečích včetně mobilních (např. Internet Explorer, Google Chrome, Firefox)

Vzhledem k tomu, že firma CORAL s.r.o. je autorem a vlastníkem zdrojových kódů, můžeme Vám systém TIRS.NET MVS upravit na míru dle Vašich požadavků.

V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte. Další informace o systému TIRS.NET naleznete na produktovém webu www.tirs.cz.